โซล่าลูฟสำหรับบ้านพักอาศัย


ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออฟกริด-ไฮบริด 1KVA

โซล่าลูฟสำหรับบ้านพักอาศัย

78,800.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออฟกริด-ไฮบริด 3KVA

โซล่าลูฟสำหรับบ้านพักอาศัย

133,500.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออฟกริด-ไฮบริด 5KVA

โซล่าลูฟสำหรับบ้านพักอาศัย

250,000.-
โซล่าลูฟสำหรับบ้านพักอาศัย

โซล่าลูฟสำหรับบ้านพักอาศัย

475,000.-