ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด


ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด 1.5KW

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด

98,000.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด 2KW

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด

120,000.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด 3KW

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด

165,000.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด 5KW

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด

270,000.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด 5KW ( 3เฟส )

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด

300,000.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด 10KW ( 3เฟส )

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด

525,000.-
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด 20KW ( 3เฟส )

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด

980,000.-