6,900.-
QUICK OVERVIEW

เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง สำหรับภายนอกอาคาร
PM2.5 PM10 AIR QUALITY MONITOR
แบบติดผนัง มีอีโมจิแสดง 5 รูป 

สภาพอากาศ พร้อมตัวเลข
ขนาด 32x64CM   
แสดงผลแบบ LED P10 สีส้ม 

สำหรับติดตั้งนอกอาคาร
เหมาะกับสำนักงาน โรงงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล บ้านพักผู้ป่วย

*** เซนเซอร์สามารถถอดทำความสะอาดได้ ***

 

ช่วงการวัดฝุ่น PM2.5 0-500 ug/m³
ความละเอียด 0.1ug/m³
ช่วงการวัดฝุ่น PM10  0-500 mg/m³
ความละเอียด 0.1ug/m³
จอแสดงผล  LED กราฟิกความละเอียดสูง
Adapter ขนาด 220V
ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องทำงานได้ดี 0-50.C
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ที่เครื่องทำงานได้ดี 0-90% RH